Cảm biến quang điện

Hiển thị 1–12 của 89 kết quả

 • Cảm biến quang điện BA

  Cảm biến BA2M-DDT Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ khuếch tán Khoảng cách phát hiện : 2m Khoảng cách phát hiện : Vật liệu mờ, đục Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BA

  Cảm biến BA2M-DDT-P Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ khuếch tán Khoảng cách phát hiện : 2m Khoảng cách phát hiện : Vật liệu mờ, đục Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON Ngõ ra điều khiển : PNP mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BC Autonics

  Cảm biến BC15-LDT-C Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ hội tụ Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện : Màu (Vật liệu mờ, đục) Nguồn sáng : LED đủ màu (đỏ, xanh lá, xanh dương) Thời gian đáp ứng : 500㎲ Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Màu, màu + cường độ Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN10M-TDT Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại thu phát Khoảng cách phát hiện : 10m Khoảng cách phát hiện : Vật liệu đục min. Ø16mm Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Ngõ ra đồng thời NPN, PNP mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN10M-TFR Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại thu phát Khoảng cách phát hiện : 10m Khoảng cách phát hiện : Vật liệu đục min. Ø16mm Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 20ms Nguồn cấp : 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz, 24-240VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Relay
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN300-DDT Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ khuếch tán Khoảng cách phát hiện : 300mm Khoảng cách phát hiện : Vật liệu mờ, đục Nguồn sáng : LED hồng ngoại (940nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Ngõ ra đồng thời NPN, PNP mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN300-DFR Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ khuếch tán Khoảng cách phát hiện : 300mm Khoảng cách phát hiện : Vật liệu mờ, đục Nguồn sáng : LED hồng ngoại (940nm) Thời gian đáp ứng : Max. 20ms Nguồn cấp : 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz, 24-240VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Relay
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN3M-PDT Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ gương (tích hợp bộ khuếch đại) Khoảng cách phát hiện : 3m(MS-2) Khoảng cách phát hiện : Vật liệu đục min. Ø60mm Nguồn sáng : LED đỏ(660nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Ngõ ra đồng thời NPN, PNP mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN3M-PFR Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ gương (tích hợp bộ khuếch đại) Khoảng cách phát hiện : 3m(MS-2) Khoảng cách phát hiện : Vật liệu đục min. Ø60mm Nguồn sáng : LED đỏ(660nm) Thời gian đáp ứng : Max. 20ms Nguồn cấp : 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz, 24-240VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Relay
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN5M-MDT Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ gương(loại tiêu chuẩn) Khoảng cách phát hiện : 5m(MS-2) Khoảng cách phát hiện : Vật liệu đục min. Ø60mm Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Ngõ ra đồng thời NPN, PNP mạch thu hở
 • Cảm biến quang điện BEN

  Cảm biến BEN5M-MFR Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ gương(loại tiêu chuẩn) Khoảng cách phát hiện : 5m(MS-2) Khoảng cách phát hiện : Vật liệu đục min. Ø60mm Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 20ms Nguồn cấp : 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz, 24-240VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : Relay
 • Cảm biến quang điện BJ - Photoelectric Sensors BJ

  Cảm biến BJ100-DDT Autonics

  100

  Loại phát hiện : Loại phản xạ khuếch tán Khoảng cách phát hiện : 100mm Khoảng cách phát hiện : Vật liệu mờ, đục Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm) Thời gian đáp ứng : Max. 1ms Nguồn cấp : 12-24VDC  ±10%(sóng P-P: max. 10%) Chế độ hoạt động : Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở