Rơ le RN IDEC

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN4S-NL-A220 IDEC

  Rơ le 14 chân dẹp, 4 cực Dòng điện liên tục: 3 A Điện năng tiêu thụ: 1.2 VA Điện áp cuộn định mức: 220 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: 4PDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN2S-NL-A24 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện liên tục: 5 A Điện năng tiêu thụ: 1.2 VA Điện áp cuộn định mức: 24 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN2S-NL-A220 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện liên tục: 5 A Điện năng tiêu thụ: 1.2 VA Điện áp cuộn định mức: 220 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN4S-NL-A24 IDEC

  Rơ le 14 chân dẹp, 4 cực Dòng điện liên tục: 3 A Điện năng tiêu thụ: 1.2 VA Điện áp cuộn định mức: 24 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: 4PDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN4S-NL-D24 IDEC

  Rơ le 14 chân dẹp, 4 cực Dòng điện liên tục: 3 A Điện năng tiêu thụ: 0.9W Điện áp cuộn định mức: 24VDC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: 4PDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN2S-NL-D24 IDEC

  Rơ le RN2S-NL-D24 IDEC  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện liên tục: 5 A Điện năng tiêu thụ: 0.9 W Điện áp cuộn định mức: 24 VDC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN4S-NL-A230 IDEC

  Rơ le RN4S-NL-A230 IDEC Rơ le 14 chân dẹp, 4 cực Dòng điện liên tục: 3 A Điện năng tiêu thụ: 1.2 VA Điện áp cuộn định mức: 230 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: 4PDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RN - Relay RN series

  Rơ le RN2S-NL-A230 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện liên tục: 5 A Điện năng tiêu thụ: 1.2 VA Điện áp cuộn định mức: 230 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT Điện trở tiếp điểm: 100 mΩ max Hãng sản xuất: IDEC