Mitsubishi

Mitsubishi electric logo

Các sản phẩm có sẵn tại Minh Việt.

 

Hãng Mã hàng Tên hàng
MITSUBISHI A6BAT Pin A6BAT 3.6V
MITSUBISHI BH-D10 2P 20A Aptomat MCB BH-D10 2P 20A
MITSUBISHI BH-D103P20A Aptomat MCB BH-D10 3P 20A
MITSUBISHI BH-D103P32A Aptomat MCB BH-D10 3P 32A
MITSUBISHI BH-D61P10A Aptomat MCB BH-D6 1P 10A
MITSUBISHI BH-D61P13A Aptomat MCB BH-D6 1P 13A
MITSUBISHI BH-D61P16A Aptomat MCB BH-D6 1P 16A
MITSUBISHI BH-D61P20A Aptomat MCB BH-D6 1P 20A
MITSUBISHI BH-D61P25A Aptomat MCB BH-D6 1P 25A
MITSUBISHI BH-D61P32A Aptomat MCB BH-D6 1P 32A
MITSUBISHI BH-D61P40A Aptomat MCB BH-D6 1P 40A
MITSUBISHI BH-D61P50A Aptomat MCB BH-D6 1P 50A
MITSUBISHI BH-D61P63A Aptomat MCB BH-D6 1P 63A
MITSUBISHI BH-D61P6A Aptomat MCB BH-D6 1P 6A
MITSUBISHI BH-D62P10A Aptomat MCB BH-D6 2P 10A
MITSUBISHI BH-D62P13A Aptomat MCB BH-D6 2P 13A
MITSUBISHI BH-D62P16A Aptomat MCB BH-D6 2P 16A
MITSUBISHI BH-D62P20A Aptomat MCB BH-D6 2P 20A
MITSUBISHI BH-D62P25A Aptomat MCB BH-D6 2P 25A
MITSUBISHI BH-D62P32A Aptomat MCB BH-D6 2P 32A
MITSUBISHI BH-D62P40A Aptomat MCB BH-D6 2P 40A
MITSUBISHI BH-D62P50A Aptomat MCB BH-D6 2P 50A
MITSUBISHI BH-D62P63A Aptomat MCB BH-D6 2P 63A
MITSUBISHI BH-D62P6A Aptomat MCB BH-D6 2P 6A
MITSUBISHI BH-D63P10A Aptomat MCB BH-D6 3P 10A
MITSUBISHI BH-D63P13ACN Aptomat MCB BH-D6 3P 13A
MITSUBISHI BH-D63P16A Aptomat MCB BH-D6 3P 16A
MITSUBISHI BH-D63P20A Aptomat MCB BH-D6 3P 20A
MITSUBISHI BH-D63P25A Aptomat MCB BH-D6 3P 25A
MITSUBISHI BH-D63P32A Aptomat MCB BH-D6 3P 32A
MITSUBISHI BH-D63P40A Aptomat MCB BH-D6 3P 40A
MITSUBISHI BH-D63P50A Aptomat MCB BH-D6 3P 50A
MITSUBISHI BH-D63P63A Aptomat MCB BH-D6 3P 63A
MITSUBISHI BH-D63P6A Aptomat MCB BH-D6 3P 6A
MITSUBISHI BV-D 4P 25A 30mA Aptomat MCB BV-D 4P 25A 30mA
MITSUBISHI BV-D2P25A30MAN Aptomat MCB BV-D 2P 25A 30MA
MITSUBISHI BV-D2P40A Aptomat MCB BV-D 2P 40A 30MA
MITSUBISHI BV-DN 1P+N 20A 30mA Aptomat MCB BV-DN 1P+N 20A 30mA
MITSUBISHI BV-DN 1P+N 32A 30mA Aptomat MCB BV-DN 1P+N 32A 30mA
MITSUBISHI BV-DN 1PN 10A 30MA Cầu dao điện BV-DN 1PN 10A 30MA
MITSUBISHI DCCB-LT-FX3S-30MT/ES Cáp lập trình PLC DCCB-LT-FX3S-30MT/ES
MITSUBISHI DCCB-MT8071 IP-PLC-FX Cáp kết nối DCCB-MT8071 IP-PLC-FX
MITSUBISHI FR-D720S-0.75K Biến tần FR-D720S-0.75K
MITSUBISHI FR-D740 0.4K Biến tần FR-D740 0.4K
MITSUBISHI FR-D740-11K Biến tần FR-D740-11K
MITSUBISHI FR-D740-7.5K Biến tần FR-D740-7.5K
MITSUBISHI FX3G-40MR/ES Bộ điều khiển lập trình logic FX3G-40MR/ES
MITSUBISHI FX3S-10MR/ES Bộ điều khiển lập trình FX3S-10MR/ES
MITSUBISHI FX3S-30MR/ES Bộ điều khiển lập trình FX3S-30MR/ES
MITSUBISHI FX3S-30MT/ES Bộ điều khiển lập trình FX3S-30MT/ES
MITSUBISHI FX3U-32MR/ES Bộ điều khiển lập trình logic FX3U-32MR/ES
MITSUBISHI FX3U-CNV-BD Bo mạch mở rộng FX3U-CNV-BD
MITSUBISHI FX3U-ENET-ADP Khối truyền thông mạng FX3U-ENET-ADP
MITSUBISHI GT09-C30USB-5P Cáp truyền dữ liệu GT09-C30USB-5P
MITSUBISHI MT8071 IP Màn hình cảm ứng MT8071 IP
MITSUBISHI NF125-CV 2P 100A Aptomat MCCB NF125-CV 2P 100A
MITSUBISHI NF125-CV3P100A Aptomat MCCB NF125-CV 3P 100A
MITSUBISHI NF125-CV3P125A Aptomat MCCB NF125-CV 3P 125A
MITSUBISHI NF125-CV3P63A Aptomat MCCB NF125-CV 3P 63A
MITSUBISHI NF125-CW 3P 63A Aptomat MCCB NF125-CW 3P 63A
MITSUBISHI NF125-SV 3P 40A Aptomat MCCB NF125-SV 3P 40A
MITSUBISHI NF125-SV2P100A Aptomat MCCB NF125-SV 2P 100A
MITSUBISHI NF125-SV3P100A Aptomat MCCB NF125-SV 3P 100A
MITSUBISHI NF125-SV3P63A Aptomat MCCB NF125-SV 3P 63A
MITSUBISHI NF125-SW4P125A Aptomat MCCB NF125-SW 4P 125A
MITSUBISHI NF250-SV 3P 250A Aptomat MCCB NF250-SV 3P 250A
MITSUBISHI NF32-SV3P10A Aptomat MCCB NF32-SV 3P 10A
MITSUBISHI NF32-SV3P20A Aptomat MCCB NF32-SV 3P 20A
MITSUBISHI NF400-CW 3P 300A Aptomat MCCB NF400-CW 3P 300A
MITSUBISHI NF63-CV 3P 16A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 16A
MITSUBISHI NF63-CV 3P 25A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 25A
MITSUBISHI NF63-CV 3P 6A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 6A
MITSUBISHI NF63-CV2P40A Aptomat MCCB NF63-CV 2P 40A
MITSUBISHI NF63-CV3P20A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 20A
MITSUBISHI NF63-CV3P32A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 32A
MITSUBISHI NF63-CV3P40A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 40A
MITSUBISHI NF63-CV3P50A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 50A
MITSUBISHI NF63-CV3P63A Aptomat MCCB NF63-CV 3P 63A
MITSUBISHI NF63-SV 3P 16A Aptomat MCCB NF63-SV 3P 16A
MITSUBISHI NF63-SV3P32A Aptomat MCCB NF63-SV 3P 32A
MITSUBISHI NV63-SV3P40A Aptomat ELCB NV63-SV 3P 40A 100-200-500mA
MITSUBISHI Q61P Q61P
MITSUBISHI S-N12AC400V Khởi động từ S-N12 AC380V
MITSUBISHI S-N150AC200V Khởi động từ S-N150 AC200V
MITSUBISHI S-N180AC200V Khởi động từ S-N180 AC200V
MITSUBISHI S-N25AC230V Khởi động từ S-N25 AC230V
MITSUBISHI S-N300AC200 Khởi động từ S-N300 AC200V
MITSUBISHI S-N35AC400V Khởi động từ S-N35 AC400V
MITSUBISHI S-N400AC200V Khởi động từ S-N400 AC200V
MITSUBISHI S-N600AC200V Khởi động từ S-N600 AC220V
MITSUBISHI S-N65AC200V Khởi động từ S-N65 AC220V
MITSUBISHI S-T10 AC100V 1A Khởi động từ S-T10 AC100V 1A
MITSUBISHI S-T10 AC400V 1A Khởi động từ S-T10 AC400V 1A
MITSUBISHI S-T100AC100V Khởi động từ S-T100 AC100V 2A2B
MITSUBISHI S-T100AC200V Khởi động từ S-T100 AC200V 2A2B
MITSUBISHI S-T10AC200V1A Khởi động từ S-T10 AC200V 1A
MITSUBISHI S-T12 AC400V 1A1B Khởi động từ S-T12 AC400V 1A1B
MITSUBISHI S-T12AC100V Khởi động từ S-T12 AC100V 1A1B
MITSUBISHI S-T12AC200V1A1B Khởi động từ S-T12 AC200V 1A1B
MITSUBISHI S-T20AC100V Khởi động từ S-T20 AC100V 1A1B
MITSUBISHI S-T20AC200V1A1B Khởi động từ S-T20 AC200V 1A1B
MITSUBISHI S-T20AC400V1A1B Khởi động từ S-T20 AC400V 1A1B
MITSUBISHI S-T25 AC100V 2A2B Khởi động từ S-T25 AC100V 2A2B
MITSUBISHI S-T25 AC400V 2A2B Khởi động từ S-T25 AC400V 2A2B
MITSUBISHI S-T25AC200V2A2B Khởi động từ S-T25 AC200V 2A2B
MITSUBISHI S-T35AC200V2A2B Khởi động từ S-T35 AC200V 2A2B
MITSUBISHI S-T50AC100V Khởi động từ S-T50 AC100V 2A2B
MITSUBISHI S-T50AC200V2A2B Khởi động từ S-T50 AC200V 2A2B
MITSUBISHI S-T50AC400V Khởi động từ S-T50 AC400V 2A2B
MITSUBISHI S-T65AC100V Khởi động từ S-T65 AC100V 2A2B
MITSUBISHI S-T65AC200V2A2B Khởi động từ S-T65 AC200V 2A2B
MITSUBISHI S-T65AC400V Khởi động từ S-T65 AC400V 2A2B
MITSUBISHI S-T80 AC200V 2A2B Khởi động từ S-T80 AC200V 2A2B
MITSUBISHI TH-T18 0.17A Relay nhiệt TH-T18 0.17A
MITSUBISHI TH-T18 0.35A Relay nhiệt TH-T18 0.35A
MITSUBISHI TH-T18 0.7A Relay nhiệt TH-T18 0.7A
MITSUBISHI TH-T18 1.3A Relay nhiệt TH-T18 1.3A
MITSUBISHI TH-T18 1.7A Relay nhiệt TH-T18 1.7A
MITSUBISHI TH-T18 11A Relay nhiệt TH-T18 11A
MITSUBISHI TH-T18 15A Relay nhiệt TH-T18 15A
MITSUBISHI TH-T18 2.1A Relay nhiệt TH-T18 2.1A
MITSUBISHI TH-T18 2.5A Relay nhiệt TH-T18 2.5A
MITSUBISHI TH-T18 3.6A Relay nhiệt TH-T18 3.6A
MITSUBISHI TH-T18 5A Relay nhiệt TH-T18 5A
MITSUBISHI TH-T18 6.6A Relay nhiệt TH-T18 6.6A
MITSUBISHI TH-T18 9A Relay nhiệt TH-T18 9A
MITSUBISHI TH-T25 1.7A Relay nhiệt TH-T25 1.7A
MITSUBISHI TH-T25 11A Relay nhiệt TH-T25 11A
MITSUBISHI TH-T25 15A Relay nhiệt TH-T25 15A
MITSUBISHI TH-T25 2.5A Relay nhiệt TH-T25 2.5A
MITSUBISHI TH-T25 22A Relay nhiệt TH-T25 22A
MITSUBISHI TH-T25 5A Relay nhiệt TH-T25 5A
MITSUBISHI TH-T25 6.6A Relay nhiệt TH-T25 6.6A
MITSUBISHI TH-T25 9A Relay nhiệt TH-T25 9A
MITSUBISHI TH-T50 29A Relay nhiệt TH-T50 29A
MITSUBISHI TH-T50 35A Relay nhiệt TH-T50 35A
MITSUBISHI TH-T50 42A Relay nhiệt TH-T50 42A
MITSUBISHI TH-T65 42A Relay nhiệt TH-T65 42A
MITSUBISHI USB-SC09 Cáp USB-SC09
MITSUBISHI UT-AX2 1A1B Tiếp điểm phụ UT-AX2

 

Video – Gallery

 

1 1 e1638685510200
2 1 e1638685492275
3 1 e1638685474179
4 2 e1638685454295
5 1 e1638685430226
6 1
7 e1638685387659
8 1 e1638685341312
9 1 e1638685361267
10 2 e1638685321871
11 1 e1638685200661
12 2 e1638685164508
13 1 e1638685140672
14 1 e1638685115941
15 1 e1638685086414
16 1 e1638685063849
17 1 e1638685042909
18 1 e1638685017942
Mitsubishi electric logo