Hướng dẫn chọn Xi lanh điện TOYO

Hướng dẫn chọn Xi lanh điện TOYO | Bài viết này xin được tóm tắt một số cách lựa chọn Xi lanh điện TOYO. Bạn có thể lựa chọn bằng cách sử dụng nhiều loại tài liệu hoặc công cụ khác nhau.

 

  1. Lựa chọn xi lạnh điện bằng cách tra Catalog.
  2. Lựa chọn và tính toán dựa điều kiện hoạt động bằng Phần mềm online.
  3. Lựa chọn bằng cách điền vào form excel và gửi tới Minh Việt.
  4. Liên hệ hotline 0918061588 để được tư vấn.

 

Tài liệu và công cụ hướng dẫn lựa chọn Xi lanh điện.

  1. Tra cứu sản phẩm trực tiếp trên website: https://www.toyorobot.com/Product
  2. Tải catalog tại website cảu Minh Việt: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/xi-lanh-dien-toyo/
  3. Đăng ký tải khoản để sử dụng Phần mềm online của TOYO: https://minhviet-jsc.com/dang-ky-tai-khoan-website-toyo/

 

Hướng dẫn chọn Xi lanh điện TOYO bằng phần mềm online

Sau khi đăng ký tài khoản bạn sẽ được mở khóa tính năng. Cụ thể bản sẽ có thể download phần mềm và catalog. Đặc biệt website TOYO có tính năng hỗ trợ selection online rất thuận tiện. Bạn có thể truy cập vào số 3 trên menu như hình dưới đây.

Menu website Xi lanh điện TOYO

 

4 loại ứng dụng phần mềm online lựa chọn Xi lanh điện

 

4 loại ứng dụng phần mềm online lựa chọn Xi lanh điện

 

Lựa chọn cách tính toán Xi lanh điện TOYO

Lựa chọn cách tính toán Xi lanh điện TOYO

 

Lựa chọn loại xi lanh điện TOYO

Lựa chọn loại xi lanh điện TOYO

 

Nhập thông tin điều kiện hoạt động Xi lanh điện

Nhập thông tin điều kiện hoạt động Xi lanh điện

 

Tính toán thông số và giới thiệu các mã Xi lanh điện có thể phù hợp

Tính toán thông số và giới thiệu các mã Xi lanh điện có thể phù hợp

 

Ví dụ lựa chọn mã xi lanh điện TOYO

Ví dụ lựa chọn mã xi lanh điện TOYO

 

Kiểm tra giới hạn hoạt động của model xi lanh điện cụ thể

Bạn cần lựa chọn tùy chọn số 2 sau đây

Lựa chọn cách tính toán Xi lanh điện TOYO

 

Sau đó bạn có thể kiểm tra chi tiết từng mã sản phẩm.

Kiểm tra giới hạn hoạt động của model xi lanh điện cụ thể

 

Cảnh báo điều kiện hoạt động vượt quá giới hạn Xi lanh điện

Cảnh báo điều kiện hoạt động vượt quá giới hạn Xi lanh điện

 

Hướng dẫn chọn xi lanh điện bằng form excel

 

Form giành cho xi lanh điện đơn trục

Hướng dẫn chọn xi lanh điện đơn trục

 

Form giành cho xi lanh điện XYZ

Hướng dẫn chọn xi lanh điện XYZ đa trục

 

Bài viết liên quan: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/truc-vit-me-ball-screw-linear-guide/