Cột nâng hạ lifting column

Cột nâng hạ hay trụ nâng hoặc lifting column, telescopic pillars là giải pháp thông minh để thực hiện chức năng nâng hạ trong các thiết bị công nghiệp. Cột nâng Ewellix không gây tiếng ồn, mạnh mẽ và mạnh mẽ, có thiết kế hấp dẫn và đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất.

 

Cột nâng hạ

 

Cột nâng hạ – lifting column – telescopic pillars

Điều kiện lựa chọn loại cột nâng hạ – lifting column – telescopic pillars

 

STT Thông tin cần cung cấp để lựa chọn Xi lanh điện
1 Mô tả ứng dụng, vị trí lắp đặt, điều kiện môi trường hoạt động.
2 Yêu cầu tốc độ di chuyển dọc trục tối đa.
3 Yêu cầu tải trọng, thông số loại xi lanh thủy lực đang sử dụng.
4 Nguồn cấp điện.
5 Chỉ số chống bụi và nước IP.
6 Chi tiết tốc độ, thời gian các bước di chuyển đóng/mở đẩy/kéo trong một chu kỳ hoạt động.
7 Số chu kỳ hoạt động / giờ.
8 Số giờ hoạt động / ngày.
9 Yêu cầu tuổi thọ hoạt động (bao nhiều giờ hoạt động trong một vòng đời sản phẩm).

Danh sách sản phẩm cột nâng hạ – lifting column – telescopic pillars

CPMA

CPMA

 • Push load up to 2 kN
 • Dynamic offset load up to 250 Nm
 • Max. linear speed up to 15 mm/s
 • Built-in universal power supply with soft start and stop control
CPMB

CPMB

 • Push load up to 2 kN
 • Dynamic offset load up to 250 Nm
 • Max. linear speed up to 15 mm/s
 • Built-in universal power supply with soft start and stop control
CPMT

CPMT

 • Push load up to 6 kN
 • Dynamic offset load up to 1 400 Nm
 • Max. linear speed up to 34 mm/s
 • Low retracted height and high stroke range
TFG

TFG

 • Push and pull load up to 2,5 kN
 • Dynamic offset load up to 500 Nm
 • Max. linear speed up to 15 mm/s
 • Pull load capacity with fast movement
THG

THG

 • Push load up to 2 kN
 • Dynamic offset load up to 1 000 Nm
 • Max. linear speed up to 15 mm/s
 • Slim and compact design
TLC

TLC

 • Push and pull load up to 4 kN
 • Dynamic offset load up to 2100 Nm
 • Max. linear speed up to 11 mm/s
 • Plug and play AC version
TLG

TLG

 • Push load up to 4 kN
 • Dynamic offset load up to 2800 Nm
 • Max. linear speed up to 10 mm/s
 • Rigid and stable, 2 or 3 sections
TLT

TLT

 • Push load up to 4 kN
 • Dynamic offset load up to 1 000 Nm
 • Max. linear speed up to 25 mm/s
 • Very small built-in size
TXG

TXG

 • Push load up to 1,5 kN
 • Dynamic offset load up to 210 Nm
 • Max. linear speed up to 17 mm/s
 • Aesthetic design with rounded shape
FRE

FRE

 • Guiding aluminum tube system
 • 2 or 3 sections available
 • 7 square sections available
 • Universal hollow guiding system
CPSM

CPSM 0

 • Max dynamic force 5 kN
 • Max linear speed 100 mm/s
 • High stiffness and high eccentric load
 • Optional brake and dampening system
Control Units for linear actuators

Control Unit series

 • Fitted with a 110 or 230 VAC or 24 VDC power supply
 • 2, 3, 5 or 6 output channels 24 VDC, max. 18A, 30A for DC input
 • up to 3 control gear connections
 • rechargeable battery or removable rechargeable battery and wall charging station optional
Operating switches

Operating Switches series

 • Up to 10 console switches
 • DIN7, FCC or HD15 connectors
 • up to IP67
 • display for stored functions available as an option
Customised lifting columns

Customized telescopic pillars

Ewellix’s solid and comprehensive product knowledge combined with their engineering expertise is…

 

Tải về Catalog Cột nâng hạ – telescopic pillars – lifting column – 

 

STT Tên văn bản
1 Catalog Ewellix – Xi lanh điện (tổng hợp)
2 Catalog Ewellix – Xi lanh điện (tải trọng lớn)
3 Catalog Ewellix – Trục vít me vòng bi Ball screw
4 Catalog Ewellix – Thanh dẫn hướng Linear Guilder
5 Trục vòng bi Ball Screw
6 Thanh dẫn hướng – Linear guilder LLM
7 Thanh dẫn hướng – Linear guilder LLS
8 Trục ví me dạng trụ
9 Thanh dẫn hướng – Linear guilder LLR
10 Thanh dẫn hướng – Linear guilder LLT
11 Thanh dẫn hướng – Linear guilder LLU