Đăng ký tài khoản website TOYO

Hướng dẫn đăng ký tài khoản website chính thức của TOYO automation.

Bước 1: Truy cập trang website chính thức của TOYO automation.

LINK

Bước 2: Chọn ngôn ngữ TIếng Việt trên website TOYO xi lanh điện

Chọn ngôn ngữ trên website TOYO xi lanh điện

Bước 3: Chọn đăng ký tài khoản mới trên website TOYO xi lanh điện

Chọn đăng ký tài khoản mới trên website TOYO xi lanh điện

Bước 4: Đăng ký thông tin trên website https://www.toyorobot.com/Member/Apply

Bước 4: Đăng ký thông tin trên website https://www.toyorobot.com/Member/Apply

Bước 5: Sau khi đăng ký hệ thống sẽ gửi 1 email xác nhận về địa chỉ email dùng để đăng ký.

Bước 6: Xác nhận email và thử đăng nhập với tài khoản vừa tạo tại https://www.toyorobot.com/Account/Login. Tên đăng nhập là email đăng ký.

Bước 7: Nếu không đăng nhập được thì gửi yêu cầu cấp lại password. Hệ thống sẽ gửi lại password mới vào email. Sau đó sử dụng password mới đó để đăng nhập lại rồi đổi lại password.

Cấp lại password mới trên website TOYO xi lanh điện

 

Bước 8: Các công cụ hữu ích sẽ được cấp quyền sau khi đăng nhập tài khoản thành công

Các công cụ hữu ích sẽ được cấp quyền sau khi đăng nhập tài khoản thành công

 

Xi lanh điện TOYO tiên phong của công nghiệp 4.0 và FA solution. TOYO Automation Co., Ltd. thành lập năm 2000. TOYO có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên về sự phát triển actuator và robot. Những năm qua, TOYO đã tham gia đầu tư nguồn lực cho các giới công nghiệp. Nhằm kết nối với nhiệm vụ tham vọng của ngành công nghiệp 4. 0.