Sản phẩm

Hiển thị 1–12 của 549 kết quả

 • Autonics

  Autonics (49)

 • Bộ nguồn IDEC

  Bộ nguồn IDEC (8)

 • Đèn báo, nút nhấn, công tắc YW IDEC

  Đèn báo, nút nhấn, công tắc YW IDEC (277)

 • Máy in đầu cốt MAX

  Máy in đầu cốt MAX (77)

 • Rơ le Relay

  Rơ le Relay (91)

 • Timer IDEC

  Timer IDEC (22)

 • Xi lanh điện

  Xi lanh điện (33)

 • Băng cứng LM-KM410 MAX

  Băng cứng LM-KM410 MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng cứng LM-KM410 DÒNG: LM-KM ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  KÍCH THƯỚC: 10.0 mm (ngang) x 25 m (dài) HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng cứng LM-KM485 MAX

  Băng cứng LM-KM485 MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng cứng LM-KM485 DÒNG: LM-KM ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  KÍCH THƯỚC: 8.5 mm (ngang) x 25 m (dài) HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng cứng LM-KM495 MAX

  Băng cứng LM-KM495 MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng cứng LM-KM495 DÒNG: LM-KM ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  KÍCH THƯỚC: 9.5 mm (ngang) x 25 m (dài) HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305T MAX

  Băng nhãn in LM-TP305T MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP305T dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trong suốt CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305W MAX

  Băng nhãn in LM-TP305W MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP305W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP305Y MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP305Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305W MAX

  Băng nhãn in LM-TP309T MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP309T dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trong suốt CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP309W MAX

  Băng nhãn in LM-TP309W MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP309W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP309Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP309Y MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP309Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP312W MAX

  Băng nhãn in LM-TP312W MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP312W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 12 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP312Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP312Y MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP312Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 12 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP505W MAX

  Băng nhãn in LM-TP505W MAX

  100

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP505W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 16 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-550A / LM-550E HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản