Rơ le RJ IDEC

Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ1S-C-A230 IDEC

  Rơ le 5 chân dẹp, 1 cực Dòng điện: 12 A Điện áp cuộn định mức: 230 VAC Đèn báo: không đèn Tiếp điểm: SPDT Đế rơ le: SJ1S-05B, SJ1S-07L, SJ1S-21L Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ1S-CL-D24 IDEC

  Rơ le RJ1S-CL-D24 IDEC Rơ le 5 chân dẹp, 1 cực Dòng điện: 12 A Điện áp cuộn định mức: 24 VDC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: SPDT (1NO +1NC) Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ2S-C-A230 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện: 8 A Điện áp cuộn định mức: 230 VAC Đèn báo: không đèn Tiếp điểm: DPDT Đế rơ le: SJ2S-05B Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ1S-C-A24 IDEC

  Rơ le 5 chân dẹp, 1 cực Dòng điện: 12 A Điện áp cuộn định mức: 24 VAC Đèn báo: không đèn Tiếp điểm: SPDT (1NO +1NC) Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ2S-CL-A230 IDEC

  Rơ le RJ2S-CL-A230 IDEC Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện: 8 A Điện áp cuộn định mức: 230 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT (2NO + 2NC) Đế rơ le: SJ2S-05B Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ1S-CL-A24 IDEC

  Rơ le 5 chân dẹp, 1 cực Dòng điện: 12 A Điện áp cuộn định mức: 24 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: SPDT (1NO +1NC) Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ2S-C-A24 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện: 8A Điện áp cuộn định mức: 24 VAC Đèn báo: không đèn Tiếp điểm: DPDT Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ2S-CL-A24 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện: 8 A Điện áp cuộn định mức: 24 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT (2NO + 2NC) Đế rơ le: SJ2S-05B Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ1S-CL-A230 IDEC

  Rơ le RJ1S-CL-A230 IDEC Rơ le 5 chân dẹp, 1 cực Dòng điện: 12 A Điện áp cuộn định mức: 230 VAC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: SPDT Đế rơ le: SJ1S-05B, SJ1S-07L, SJ1S-21L Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ2S-C-D24 IDEC

  Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện: 8A Điện áp cuộn định mức: 24V DC Đèn báo: không đèn Tiếp điểm: DPDT Đế rơ le: SJ2S-05BW, SJ2S-07LW, SJ2S-61 Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ2S-CL-D24 IDEC

  Rơ le RJ2S-CL-D24 IDEC Rơ le 8 chân dẹp, 2 cực Dòng điện: 8A Điện áp cuộn định mức: 24V DC Đèn báo: có đèn Tiếp điểm: DPDT (2NO + 2NC) Đế rơ le: SJ2S-05BW, SJ2S-07LW, SJ2S-61 Hãng sản xuất: IDEC
 • Rơ le RJ

  Rơ le RJ1S-C-D24 IDEC

  Rơ le 5 chân dẹp, 1 cực Imax: 12A Dòng điện: 8A Điện áp cuộn định mức: 24V DC Đèn báo: không đèn Tiếp điểm: SPDT Đế rơ le: SJ1S-05BW, SJ1S-07LW, SJ1S-61 Hãng sản xuất: IDEC