Bộ điều khiển nguồn

Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Bộ điều khiển nguồn DPU Autonics

  Bộ điều khiển DPU33B-080R Autonics

  Số pha : 3 pha Nguồn cấp : 380V Dải ngõ ra : Điều khiển pha: 0 to 98%, điều khiển Z.C.: 0 đến 100% Phương thức điều khiển : • Điều khiển pha: Điều khiển Normal (Không phản hồi), điều khiển nguồn tĩnh / điện áp tĩnh / dòng tĩnh (Phản hồi) • Điều khiển chu kỳ (Z.C.): Điều khiển chu kỳ cố định, điều khiển chu kỳ biến đổi • Điều khiển ON / OFF (Z.C.) Tải : • Điều khiển pha: tải điện trở, tải cảm ứng • Điều khiển ON / OFF, điều khiển chu kỳ: điện trở chịu tải Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -10 đến 50℃, bảo quản: 20 đến 80℃ Môi trường_Độ ẩm xung quanh : 5~90%RH Trọng lượng : 11.5kg
 • Bộ điều khiển nguồn DPU Autonics

  Bộ điều khiển DPU33B-200A Autonics

  Số pha : 3 pha Nguồn cấp : 380V Dải ngõ ra : Điều khiển pha: 0 to 98%, điều khiển Z.C.: 0 đến 100% Phương thức điều khiển : • Điều khiển pha: Điều khiển Normal (Không phản hồi), điều khiển nguồn tĩnh / điện áp tĩnh / dòng tĩnh (Phản hồi) • Điều khiển chu kỳ (Z.C.): Điều khiển chu kỳ cố định, điều khiển chu kỳ biến đổi • Điều khiển ON / OFF (Z.C.) Tải : • Điều khiển pha: tải điện trở, tải cảm ứng • Điều khiển ON / OFF, điều khiển chu kỳ: điện trở chịu tải Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -10 đến 50℃, bảo quản: 20 đến 80℃ Môi trường_Độ ẩm xung quanh : 5~90%RH Trọng lượng : 11.5kg
 • Bộ điều khiển nguồn DPU Autonics

  Bộ điều khiển DPU33B-100A Autonics

  Số pha : 3 pha Nguồn cấp : 380V Dải ngõ ra : Điều khiển pha: 0 to 98%, điều khiển Z.C.: 0 đến 100% Phương thức điều khiển : • Điều khiển pha: Điều khiển Normal (Không phản hồi), điều khiển nguồn tĩnh / điện áp tĩnh / dòng tĩnh (Phản hồi) • Điều khiển chu kỳ (Z.C.): Điều khiển chu kỳ cố định, điều khiển chu kỳ biến đổi • Điều khiển ON / OFF (Z.C.) Tải : • Điều khiển pha: tải điện trở, tải cảm ứng • Điều khiển ON / OFF, điều khiển chu kỳ: điện trở chịu tải Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -10 đến 50℃, bảo quản: 20 đến 80℃ Môi trường_Độ ẩm xung quanh : 5~90%RH Trọng lượng : 11.5kg
 • Bộ điều khiển nguồn DPU Autonics

  Bộ điều khiển DPU33A-025N Autonics

  Số pha : 3 pha Nguồn cấp : 380V Dải ngõ ra : Điều khiển pha: 0 to 98%, điều khiển Z.C.: 0 đến 100% Phương thức điều khiển : • Điều khiển pha: Điều khiển Normal (Không phản hồi), điều khiển nguồn tĩnh / điện áp tĩnh / dòng tĩnh (Phản hồi) • Điều khiển chu kỳ (Z.C.): Điều khiển chu kỳ cố định, điều khiển chu kỳ biến đổi • Điều khiển ON / OFF (Z.C.) Tải : • Điều khiển pha: tải điện trở, tải cảm ứng/ Điều khiển ON / OFF, điều khiển chu kỳ: điện trở chịu tải Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -10 đến 50℃, bảo quản: 20 đến 80℃ Môi trường_Độ ẩm xung quanh : 5~90%RH Trọng lượng : 6.5kg