cảm biến tiệm cận

Hiển thị 1–12 của 153 kết quả

 • Cảm biến tiệm cận AS Autonics

  Cảm biến AS80-50DN3 Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : Loại DC 4 dây 12-48VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 80mm Khoảng cách phát hiện : 50mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 150×150×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 30Hz Ngõ ra điều khiển : NPN Thường mở+Thường đóng Loại phát hiện : Loại phát hiện phía trên Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận AS Autonics

  Cảm biến AS80-50DP3 Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : Loại DC 4 dây 12-48VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 80mm Khoảng cách phát hiện : 50mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 150×150×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 30Hz Ngõ ra điều khiển : PNP Thường mở+Thường đóng Loại phát hiện : Loại phát hiện phía trên Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR18-8AC Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : Loại AC 2 dây 100-240VAC~ Đường kính cạnh phát hiện : M18 Khoảng cách phát hiện : 8mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz Thông số dòng : Dòng rò rỉ: Max. 2.2mA Ngõ ra điều khiển : Thường Đóng Cấu trúc bảo vệ : IP66
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR18-8AO Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : Loại AC 2 dây 100-240VAC~ Đường kính cạnh phát hiện : M18 Khoảng cách phát hiện : 8mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz Thông số dòng : Dòng rò rỉ: Max. 2.2mA Ngõ ra điều khiển : Thường Mở Cấu trúc bảo vệ : IP66
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR18-8DN Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Đường kính cạnh phát hiện : M18 Khoảng cách phát hiện : 8mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 50Hz Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA Ngõ ra điều khiển : NPN Thường Mở Cấu trúc bảo vệ : IP66
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR18-8DN2 Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Đường kính cạnh phát hiện : M18 Khoảng cách phát hiện : 8mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 50Hz Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA Ngõ ra điều khiển : NPN Thường Đóng Cấu trúc bảo vệ : IP66
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR18-8DP Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Đường kính cạnh phát hiện : M18 Khoảng cách phát hiện : 8mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 50Hz Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA Ngõ ra điều khiển : PNP Thường Mở Cấu trúc bảo vệ : IP66
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR30-15AC Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : Loại AC 2 dây 100-240VAC~ Đường kính cạnh phát hiện : M30 Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz Thông số dòng : Dòng rò rỉ: Max. 2.2mA Ngõ ra điều khiển : Thường Đóng Cấu trúc bảo vệ : IP65
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR30-15AO Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : Loại AC 2 dây 100-240VAC~ Đường kính cạnh phát hiện : M30 Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz Thông số dòng : Dòng rò rỉ: Max. 2.2mA Ngõ ra điều khiển : Thường Mở Cấu trúc bảo vệ : IP65
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR30-15DN Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Đường kính cạnh phát hiện : M30 Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 50Hz Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA Ngõ ra điều khiển : NPN Thường Mở Cấu trúc bảo vệ : IP65
 • Cảm biến tiệm cận CR Autonics

  Cảm biến CR30-15DP Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Đường kính cạnh phát hiện : M30 Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 50×50×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 50Hz Thông số dòng : Dòng tiêu thụ: Max.15mA Ngõ ra điều khiển : PNP Thường Mở Cấu trúc bảo vệ : IP65
 • Cảm biến tiệm cận PFI Autonics

  Cảm biến PFI25-8DN Autonics

  100

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 25mm Khoảng cách phát hiện : 8mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 25×25×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz Ngõ ra điều khiển : NPN Thường Mở Loại phát hiện : Loại phát hiện phía trên Cấu trúc bảo vệ : IP67