Cảm biến tiệm cận

Hiển thị 1–12 của 153 kết quả

 • Cảm biến tiệm cận AS - Proximity Sensor AS Autonics

  Cảm biến AS80-50DP3 Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại DC 4 dây 12-48VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 80mm Khoảng cách phát hiện : 50mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 150×150×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 30Hz Ngõ ra điều khiển : PNP Thường mở+Thường đóng Loại phát hiện : Loại phát hiện phía trên Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận AS - Proximity Sensor AS Autonics

  Cảm biến AS80-50DN3 Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại DC 4 dây 12-48VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 80mm Khoảng cách phát hiện : 50mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 150×150×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 30Hz Ngõ ra điều khiển : NPN Thường mở+Thường đóng Loại phát hiện : Loại phát hiện phía trên Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSNT17-5DOU Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại DC 2 dây 12-24VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 17mm Khoảng cách phát hiện : 5mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 18×18×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 700Hz Ngõ ra điều khiển : Thường Mở Loại phát hiện : Loại phát hiện phía trên Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSNT17-5DO Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại DC 2 dây 12-24VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 17mm Khoảng cách phát hiện : 5mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 18×18×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 700Hz Ngõ ra điều khiển : Thường Mở Loại phát hiện : Loại tiêu chuẩn(Loại phát hiện mặt trước) Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSNT17-5DC Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại DC 2 dây 12-24VDC  Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 17mm Khoảng cách phát hiện : 5mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 18×18×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 700Hz Ngõ ra điều khiển : Thường Đóng Loại phát hiện : Loại tiêu chuẩn(Loại phát hiện mặt trước) Cấu trúc bảo vệ : IP67
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN40-20DP Autonics

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 40mm Khoảng cách phát hiện : 20mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 60×60×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 100Hz
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN40-20DN Autonics

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 40mm Khoảng cách phát hiện : 20mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 60×60×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 100Hz
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN30-15DP2 Autonics

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 30mm Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 45×45×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 200Hz
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN30-15DN Autonics

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 30mm Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 45×45×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 200Hz
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN30-15AO Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại AC 2 dây 100-240VAC~ Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 30mm Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 45×45×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN30-15AC Autonics

  Loại dây và nguồn : Loại AC 2 dây 100-240VAC~ Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 30mm Khoảng cách phát hiện : 15mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 45×45×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 20Hz
 • Cảm biến tiệm cận PSN - Proximity Sensor PSN

  Cảm biến PSN30-10DP Autonics

  Loại dây và nguồn : DC 3 dây 12-24VDC Kích thước cạnh phát hiện : Kích thước khung 30mm Khoảng cách phát hiện : 10mm Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn : 30×30×1mm(sắt) Tần số đáp ứng : 250Hz