Đồng hồ đo kỹ thuật số

Hiển thị 1–12 của 55 kết quả

 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-DV-4N Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Điện áp DC Loại ngõ vào : 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250㎷, 0-50㎷ Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-DV-44 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Điện áp DC Loại ngõ vào : 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250㎷, 0-50㎷ Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-DV-40 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Điện áp DC Loại ngõ vào : 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250㎷, 0-50㎷ Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-DA-4N Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng DC Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-DA-43 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng DC Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-DA-40 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng DC Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-AV-4N Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Điện áp AC, Tần số Loại ngõ vào : 0-500V, 0-250V, 0-110V, 0-50V, 0-20V, 0-10V, 0-2V, 0-1V Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-AA-4N Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng AC, Tần số Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-AA-43 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng AC, Tần số Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-AA-41 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng AC, Tần số Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4Y-AA-40 Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Dòng AC, Tần số Loại ngõ vào : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • Đồng hồ đo MT4Y - Digital Panel Meters MT4Y

  Đồng hồ đo MT4W-DV-4N Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 4 số Chiều cao kí tự : 14.2mm Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999 Đo : Điện áp DC Loại ngõ vào : 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250㎷, 0-50㎷ Nguồn cấp : 100-240VAC~ 50/60Hz