Phụ kiện máy in đầu cốt

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Dao cắt LM-HC340 MAX

  Dao cắt nửa LM-HC340 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Dao cắt nửa LM-HC340 DÒNG: LM-HC ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Dao cắt LM-HC340 MAX

  Dao cắt LM-HC340 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Dao cắt LM-HC340 DÒNG: LM-HC ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng cứng LM-KM410 MAX

  Băng in cứng cầu đấu LM-KM410 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng cứng LM-KM410 DÒNG: LM-KM ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  KÍCH THƯỚC: 10.0 mm (ngang) x 25 m (dài) HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng cứng LM-KM485 MAX

  Băng in cứng LM-KM485 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng cứng LM-KM485 DÒNG: LM-KM ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  KÍCH THƯỚC: 8.5 mm (ngang) x 25 m (dài) HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng cứng LM-KM495 MAX

  Băng in cứng LM-KM495 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng cứng LM-KM495 DÒNG: LM-KM ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt  KÍCH THƯỚC: 9.5 mm (ngang) x 25 m (dài) HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Khay mực LM-RC310 MAX

  Khay mực LM-RC310 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Khay mực LM-RC310 DÒNG: LM-RC ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt LM-380A, LM-390A LOẠI MỰC: LM-IR300B, LM-IR300B-AS HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Hộp đựng mực LM-RC500

  Hộp đựng mực LM-RC500 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Hộp đựng mực LM-RC500 DÒNG: LM-RC ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt LM-550A, LM-550E LOẠI MỰC: LM-IR50B HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Hộp đựng mực LM-RC500

  Khay mực LM-RC500 MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Khay mực LM-RC500 DÒNG: LM-RC ỨNG DỤNG: Sử dụng cho các loại máy in đầu cốt LM-550A, LM-550E LOẠI MỰC: LM-IR50B HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản