Bộ định thời

Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

 • Bộ định thời ATN

  Bộ định thời AT11DN Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : TÍN HIỆU ON DELAY, TÍN HIỆU OFF DELAY, TÍN HIỆU ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL Thời gian hoạt động : TÍN HIỆU ON START Terminal : Phích cắm 11 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~, 24-240VDC  Phương pháp ngõ vào tín hiệu : Không có điện áp ngõ vào (NPN) Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2
 • Bộ định thời ATN

  Bộ định thời AT11EN Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : TÍN HIỆU ON DELAY, TÍN HIỆU OFF DELAY, TÍN HIỆU ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL Thời gian hoạt động : TÍN HIỆU ON START Terminal : Phích cắm 11 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~, 24-240VDC  Phương pháp ngõ vào tín hiệu : Không có điện áp ngõ vào (NPN) Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 1, tức thời SPDT (1c): 1
 • Bộ định thời ATN

  Bộ định thời AT8N Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~, 24-240VDC  Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2 hoặc tức thời SPDT (1c): 1+Giới hạn thời gian SPDT (1c): 1 tùy thuộc vào chế độ hoạt động ngõ ra
 • Bộ định thời ATN

  Bộ định thời AT8N-1 Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 12VDC  Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2 hoặc tức thời SPDT (1c): 1+Giới hạn thời gian SPDT (1c): 1 tùy thuộc vào chế độ hoạt động ngõ ra
 • Bộ định thời ATN

  Bộ định thời AT8N-2 Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 24VAC~, 24VDC  Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2 hoặc tức thời SPDT (1c): 1+Giới hạn thời gian SPDT (1c): 1 tùy thuộc vào chế độ hoạt động ngõ ra
 • Bộ định thời AT8PSN AT8PMN - Timer AT8PSN

  Bộ định thời AT8PMN Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER OFF DELAY Thời gian hoạt động : POWER OFF START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 200-240VAC~50/60Hz Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2
 • Bộ định thời AT8PSN AT8PMN - Timer AT8PSN

  Bộ định thời AT8PMN-2 Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER OFF DELAY Thời gian hoạt động : POWER OFF START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 24VAC~50/60Hz, 24VDC  Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2
 • Bộ định thời AT8PSN AT8PMN - Timer AT8PSN

  Bộ định thời AT8PSN Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER OFF DELAY Thời gian hoạt động : POWER OFF START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 200-240VAC~50/60Hz Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 2
 • Bộ định thời AT8SDN - Timer AT8SDN

  Bộ định thời AT8SDN Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : STAR-DELTA Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~, 24-240VDC  Ngõ ra điều khiển : Tiếp điểm STAR: SPST (1a): 1, Tiếp điểm DELTA: SPST (1a): 1
 • Bộ định thời ATE8 - Timer ATE8

  Bộ định thời ATE8-41 Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC  Ngõ ra điều khiển : SPDT giới hạn thời gian (1c): 1, SPST tức thời (1a): 1 Cấu trúc bảo vệ : IP40(phần trước)
 • Bộ định thời ATE8 - Timer ATE8

  Bộ định thời ATE8-43 Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC  Ngõ ra điều khiển : SPDT giới hạn thời gian (1c): 1, SPST tức thời (1a): 1 Cấu trúc bảo vệ : IP40(phần trước)
 • Bộ định thời ATE8 - Timer ATE8

  Bộ định thời ATE8-43E Autonics

  100

  Phương thức hoạt động : Cài đặt thời gian Hoạt động ngõ ra : POWER ON DELAY Thời gian hoạt động : POWER ON START Terminal : Phích cắm 8 chân Nguồn cấp : 100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC  Ngõ ra điều khiển : Giới hạn thời gian SPDT (1c): 1, tức thời SPDT (1c): 1 Cấu trúc bảo vệ : IP40(phần trước)