Đèn báo YW

Hiển thị 1–12 của 67 kết quả

 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQM3Y IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Vàng Điện áp: 230/ 240 VAC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQM3W IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Trắng Điện áp: 230/ 240 VAC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQM3S IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Xanh da trời Điện áp: 230/ 240 VAC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQM3R IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Đỏ Điện áp: 230/ 240 VAC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQM3G IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 230/ 240 VAC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQHR IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Đỏ Điện áp: 100/ 110 VAC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQ4Y IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Vàng Điện áp: 24 V AC/DC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQ4R IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Đỏ Điện áp: 24 V AC/DC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQ4G IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 24 V AC/DC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2UQ4A IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, liền thân Màu sắc: Hổ phách Điện áp: 24 V AC/DC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2EQM3Y IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, thân rời Màu sắc: Vàng Điện áp: 230/ 240 V AC/DC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC
 • Đèn báo YW1P

  Đèn báo YW1P-2EQM3W IDEC

  Loại: vòm, không có biến thế, thân rời Màu sắc: Trắng Điện áp: 230/ 240 V AC/DC Đèn báo phi 22, loại bóng LED Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Điện trở tiếp xúc: tối đa 50 mΩ  Điện trở cách điện: tối thiểu 100 MΩ Hãng sản xuất: IDEC