Cảm biến sợi quang

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

 • Cảm biến sợi quang FT Autonics

  Cảm biến FTF-210-05R Autonics

  Loại : Loại dẹt/Phát hiện theo hướng phẳng Khoảng cách phát hiện : 100mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.04mm Bán kính uốn cong cho phép : R1 Chiều dài cáp : 1m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 60℃
 • Cảm biến sợi quang FT Autonics

  Cảm biến FT-420-10 Autonics

  Loại : Loại tiêu chuẩn(loại bu-lông) Khoảng cách phát hiện : 500mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø1mm Bán kính uốn cong cho phép : R30 Chiều dài cáp : 2m Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FT Autonics

  Cảm biến FT-320-05 Autonics

  Loại : Loại tiêu chuẩn(loại bu-lông) Khoảng cách phát hiện : 150mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.5mm Bán kính uốn cong cho phép : R15 Chiều dài cáp : 2m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FDS-620-10 Autonics

  Loại : Loại SUS(Chiều dài SUS 90mm) Khoảng cách phát hiện : 120mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R30(SUS phần 10R) Chiều dài cáp : 2m Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FDS2-620-10 Autonics

  Loại : Loại SUS(Chiều dài SUS 45mm) Khoảng cách phát hiện : 120mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R30(SUS phần 10R) Chiều dài cáp : 2m Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FDFN-210-05R Autonics

  Loại : Loại dẹt/phát hiện hướng bên Khoảng cách phát hiện : 30mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.0125mm Bán kính uốn cong cho phép : R1 Chiều dài cáp : 1m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 60℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FDCS-320-05 Autonics

  Loại : Loại trục+loại SUS (chiều dài SUS 15mm) Khoảng cách phát hiện : 40mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : 15R(phần SUS 10R) Chiều dài cáp : 2m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FDC-320-F Autonics

  Loại : Loại hình trụ Khoảng cách phát hiện : 40mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R15 Chiều dài cáp : 2m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FDC-320-05 Autonics

  Loại : Loại hình trụ Khoảng cách phát hiện : 40mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R15 Chiều dài cáp : 2m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FD-620-10 Autonics

  Loại : Loại tiêu chuẩn(loại bu-lông) Khoảng cách phát hiện : 120mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R30 Chiều dài cáp : 2m Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FD-420-05 Autonics

  Loại : Loại tiêu chuẩn(loại bu-lông) Khoảng cách phát hiện : 40mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R15 Chiều dài cáp : 2m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃
 • Cảm biến sợi quang FD Autonics

  Cảm biến FD-320-F1 Autonics

  Loại : Loại tiêu chuẩn(loại bu-lông) Khoảng cách phát hiện : 60mm Khoảng cách phát hiện tối thiểu : Ø0.03mm Bán kính uốn cong cho phép : R15 Chiều dài cáp : 2m Bộ chuyển đổi : Bộ điều chỉnh Môi trường_Nhiệt độ xung quanh : -40 đến 70℃