Xi lanh điện

Hiển thị 1–12 của 33 kết quả

 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện tải lớn (33)

 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1000kg (10000N)

  100

  Tải trọng 1000kg tương đương 10000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 100kg (1000N)

  100

  Tải trọng 100kg tương đương 1000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1100kg (11000N)

  100

  Tải trọng 1100kg tương đương 11000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1200kg (12000N)

  100

  Tải trọng 1200kg tương đương 12000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1300kg (13000N)

  100

  Tải trọng 1300kg tương đương 13000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1400kg (14000N)

  100

  Tải trọng 1400kg tương đương 14000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1500kg (15000N)

  100

  Tải trọng 1500kg tương đương 15000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1600kg (16000N)

  100

  Tải trọng 1600kg tương đương 16000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1700kg (17000N)

  100

  Tải trọng 1700kg tương đương 17000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1800kg (18000N)

  100

  Tải trọng 1800kg tương đương 18000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 1900kg (19000N)

  100

  Tải trọng 1900kg tương đương 19000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ
 • Xi lanh điện tải lớn

  Xi lanh điện 2000kg (20000N)

  100

  Tải trọng 2000kg tương đương 20000N. Tốc độ 25 mm/s đến 52 mm/s Hành trình 50 – 700 mm Chống nước, Chống bụi, IP69K Chịu nhiệt -40 oC – 80 oC Giá tốt + Freeship Thời gian giao hàng 4 – 5 tuần Chính Hãng Ewellix – Thụy Điển – có CO CQ