Đèn báo, nút nhấn, công tắc YW IDEC

Đèn báo – Công tắc -Nút nhấn YW, Hãng IDEC.

Hiển thị 1–12 của 276 kết quả

 • Công tắc YW IDEC

  Công tắc YW IDEC (43)

 • Đèn báo YW

  Đèn báo YW (67)

 • Nút nhấn YW

  Nút nhấn YW (166)

 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-3AE21 IDEC

  Loại: xoay 3 vị trí 45°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NO – 1 NC Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-3AE20 IDEC

  Loại: xoay 3 vị trí 45°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NO Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-3AE02 IDEC

  Loại: xoay 3 vị trí 45°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NC Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-32CE20 IDEC

  Loại: xoay 3 vị trí 45°, có khóa, trả về từ bên trái Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NO Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE40 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 4 NO Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE21 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NO – 1 NC Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE20 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NO Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE11 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE10 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 1 NO Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE02 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 2 NC Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1K

  Công tắc YW1K-2AE01 IDEC

  Loại: xoay 2 vị trí 90°, có khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 1 NC Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Công tắc YW1S

  Công tắc YW1S-3E40 IDEC

  Loại: xoay 3 vị trí 45°, không khóa, tự giữ Công tắc phi 22 Tiếp điểm: 4 NO Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( ít nhất): 250,000 (tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( ít nhất): 100,000 (tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC