Nút nhấn YW

Nút nhấn YW

Hiển thị 1–12 của 167 kết quả

 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E20QM3Y IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 2 NO Màu sắc: Vàng Điện áp: 230/240 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E20QM3G IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 2 NO Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 230/240 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E20Q4W IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 2 NO Màu sắc: Trắng Điện áp: 24 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E20Q4G IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 2 NO Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 24 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11QM3Y IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Vàng Điện áp: 230/240 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11QM3S IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Xanh da trời Điện áp: 230/240 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11QM3R IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Đỏ Điện áp: 230/240 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11QM3G IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 230/240 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11QHR IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Đỏ Điện áp: 110 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11QHG IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Xanh lá Điện áp: 110 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11Q4Y IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Vàng Điện áp: 24 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC
 • Nút nhấn có đèn YW1L

  Nút nhấn YW1L-MF2E11Q4R IDEC

  Loại: phẳng, nhấn nhả Tiếp điểm: 1 NO – 1 NC Màu sắc: Đỏ Điện áp: 24 V AC/DC  Nút nhấn có đèn phi 22, loại bóng LED Vật liệu: nhựa Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C Độ ẩm: 40 đến 85 % RH Tiêu chuẩn bảo vệ: Mặt trước tủ IP 65 ( IEC 60529) Mặt sau tủ IP 20 ( IEC 60529) Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất): 250,000 ( tiếp điểm đơn) Số lần đóng mở điện ( thấp nhất): 100,000 ( tiếp điểm đơn) Hãng sản xuất: IDEC