Robot Gripper TOYO – Tay gắp – Tay kẹp

Robot Gripper – Tay gắp – Tay kẹp robot của TOYO Automation Co., Ltd. – tiên phong của công nghiệp 4.0 và FA solution. Thành lập năm 2000. TOYO có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên về sự phát triển actuator và robot. Kết nối với nhiệm vụ tham vọng của ngành công nghiệp 4.0. TOYO còn là đối tác chiến lược OEM cho nhiều Hãng Robot Cylinder – Electric Actuator khác như: YAMAHA, DENSO, CKD…

Robot Gripper TOYO - Tay gắp - Tay kẹp

Công ty Cổ phần Minh Việt xin được giới thiệu ứng dụng và các dòng sản phẩm Robot Gripper TOYO – Tay gắp – Tay kẹp TOYO.

 

 

Giới thiệu Robot Gripper TOYO – Tay gắp – Tay kẹp

Đặc trưng
• Chi phí thấp, dễ dàng thay thế bộ kẹp khí nén
• Cấu trúc cam được thiết kế đặc biệt cung cấp mô-men xoắn kẹp nhỏ và giảm kích thước mô-đun
• Tích hợp vòng bi tuyến tính, vít bi nối đất có độ chính xác cao
• Với hành trình đóng mở dài và lực kẹp cao, nó thích hợp để tích hợp với các cánh tay robot.

Công nghệ mới
• Trình điều khiển-trình điều khiển tích hợp
• Cài đặt thông số tốc độ và lực kẹp đơn giản

Các ứng dụng
• Nhiều tùy chọn điều khiển có sẵn để đạt hiệu suất tối ưu
• Phương pháp điều khiển: IO, Pulse, Communication
• Phát hiện phôi và đo kích thước

 

Các dòng sản phẩm Robot Gripper TOYO – Tay gắp – Tay kẹp

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHY2B S80
Robot Gripper CHY2B-S80

Gripping weight:3(kg)
Gripping force :40~90(30-100%)(N)
Open/Close stroke:80(mm)
Open/Close speed:40-200(mm/s)
Position repeatability:±0.05(mm)
Guide structure:Shafts
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHY2B S150
Robot Gripper CHY2B-S150

Gripping weight:1(kg)
Gripping force :15~30(30-100%)(N)
Open/Close stroke:150(mm)
Open/Close speed:40-200(mm/s)
Position repeatability:±0.05(mm)
Guide structure:Shafts
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHG2
Robot Gripper CHG2

AGV KITS
Gripping weight:0.15(kg)
Gripping force :4.5~15(30-100%)(N)
Open/Close stroke:30(mm)
Open/Close speed:30~150(mm/s)
Position repeatability:±0.05(mm)
Guide structure:Linear Guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHZ20
Robot Gripper CHZ20

Gripping weight:0.98(kg)
Gripping force :22~98(20-100%)(N)
Open/Close stroke:10(mm)
Open/Close speed:5~50(mm/s)
Position repeatability:±0.02(mm)
Guide structure:Linear Guides
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHZ25
Robot Gripper CHZ25

Gripping weight:0.98(kg)
Gripping force :22~98(20-100%)(N)
Open/Close stroke:14(mm)
Open/Close speed:5~50(mm/s)
Position repeatability:±0.02(mm)
Guide structure:Linear Guides
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHB6 S11
Robot Gripper CHB6-S11

Gripping weight:0.024(kg)
Gripping force :0.72~2.4(30-100%)(N)
Open/Close stroke:11(mm)
Open/Close speed:20~100(mm/s)
Position repeatability:±0.02(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHB6 S14
Robot Gripper CHB6-S14

Gripping weight:0.07(kg)
Gripping force :2.1~7(30-100%)(N)
Open/Close stroke:14(mm)
Open/Close speed:20~100(mm/s)
Position repeatability:±0.02(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 (Dew free)(%)
*total stroke of both side
*the weight includes in frame body and motor

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHB6T S14
Robot Gripper CHB6T-S14

Gripping weight:0.04(kg)
Gripping force :1.2~4(30-100%)(N)
Open/Close stroke:14 Single clamp(mm)
Open/Close speed:20~100(mm/s)
Position repeatability:±0.02(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Total stroke of both sides.
*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHS2C S20
Robot Gripper CHS2C-S20

Gripping weight:1.24(kg)
Gripping force(N):20-124(15-100%)
Open/Close stroke :20 (mm)
Position repeatability:±0.01(mm)
Guide structure: Linear guide
Operating temperature range :0~+40 °C
Operating humidity range(%): Below RH90 Dew free

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHS2B S68
Robot Gripper CHS2B-S68

Gripping weight:5.09(kg)
Gripping force :80~509(15-100%)(N)
Open/Close stroke:68(mm)
Open/Close speed:10~50(mm/s)
Position repeatability:±0.01(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHS2B S40
Robot Gripper CHS2B-S40

Gripping weight:2.58(kg)
Gripping force :40~258(15-100%)(N)
Open/Close stroke:40(mm)
Open/Close speed:8.2~41(mm/s)
Position repeatability:±0.01(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHS2B S20
Robot Gripper CHS2B-S20

Gripping weight:1.24(kg)
Gripping force :20~124(15-100%)(N)
Open/Close stroke:20(mm)
Open/Close speed:6.66~33.3(mm/s)
Position repeatability:±0.01(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Weight of model with motor.

Robot Gripper TOYO Tay gap Tay kep CHS2 S12
Robot Gripper CHS2-S12

Gripping weight:0.22(kg)
Gripping force :6.5~22(15-100%)(N)
Open/Close stroke:12(mm)
Open/Close speed:10-70(mm/s)
Position repeatability:±0.01(mm)
Guide structure:Linear guide
Operating temperature range:0~+40(˚C)
Operating humidity range:Below RH90 Dew free%)

*Weight of model with motor.

 

Click để tải catalog, tài liệu và phần mềm