Bộ hiển thị số

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Bộ điều khiển DS Autonics

  Bộ điều khiển DS60-RP Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào song song (song song 1/2) Logic ngõ vào : Logic dương(PNP), Logic âm(NPN) Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn Màu hiển thị : Đỏ Ký tự hiển thị : hiển thịs 64 types of character and sign(0 to 9, A to Z, 27 signs, dot) Dòng tiêu thụ : Max. 65mA Nguồn cấp : 12-24VDC 
 • Bộ điều khiển DS Autonics

  Bộ điều khiển DS22-RT Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào truyền thông RS485 Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn Màu hiển thị : Đỏ Ký tự hiển thị : hiển thịs 64 types of character and sign(0 to 9, A to Z, 27 signs, dot) Dòng tiêu thụ : Max. 25mA Nguồn cấp : 12-24VDC
 • Bộ điều khiển DS Autonics

  Bộ điều khiển DS22-RS Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào nối tiếp Logic ngõ vào : Logic dương(PNP), Logic âm(NPN) Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn Màu hiển thị : Đỏ Ký tự hiển thị : hiển thịs 64 types of character and sign(0 to 9, A to Z, 27 signs, dot) Dòng tiêu thụ : Max. 25mA Nguồn cấp : 12-24VDC
 • Bộ điều khiển DS Autonics

  Bộ điều khiển DS22-RE Autonics

  Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn Màu hiển thị : Đỏ Nguồn cấp : 12-24VDC
 • Bộ điều khiển D5Y Autonics

  Bộ điều khiển D5Y-M Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào nối tiếp hoặc song song (song song tĩnh/động) Logic ngõ vào : Logic dương(PNP), Logic âm(NPN) Phương pháp hiển thị : 5 chữ số, 4 chữ số Màu hiển thị : Đỏ Ký tự hiển thị : 4 chữ số: -9999 đến 9999 5 chữ số: 0 đến 99999 (set by switch) Nguồn tiêu thụ : Max. 1.1W Nguồn cấp : 12-24VDC
 • Bộ điều khiển D1AA/ D1SA Autonics - Digital Display Units

  Bộ điều khiển D1SA-RN Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào nối tiếp hoặc song song (song song tĩnh/động) Logic ngõ vào : Logic dương(PNP), Logic âm(NPN) Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn Màu hiển thị : Đỏ Ký tự hiển thị : Số thập phân: 0 đến 9, chấm Số thập lục phân: 0 đến 9, từ A đến F, chấm (cài đặt bằng công tắc) Dòng tiêu thụ : Max. 35mA Kết nối tối đa : ∞ Nguồn cấp : 12-24VDC
 • Bộ điều khiển D1AA/ D1SA Autonics - Digital Display Units

  Bộ điều khiển D1AA-RN Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào nối tiếp hoặc song song (song song tĩnh/động) Logic ngõ vào : Logic dương(PNP), Logic âm(NPN) Phương pháp hiển thị : LED 16 đoạn Màu hiển thị : Đỏ Ký tự hiển thị : 61 ký tự và ký tự (0 đến 9, A đến Z, 24 ký tự, dấu chấm) Dòng tiêu thụ : Max. 32mA Kết nối tối đa : ∞ Nguồn cấp : 12-24VDC
 • Bộ điều khiển D1AA/ D1SA Autonics - Digital Display Units

  Bộ điều khiển D1AA-GN Autonics

  Phương pháp ngõ vào : Ngõ vào nối tiếp hoặc song song (song song tĩnh/động) Logic ngõ vào : Logic dương(PNP), Logic âm(NPN) Phương pháp hiển thị : LED 16 đoạn Màu hiển thị : Xanh lá Ký tự hiển thị : 61 ký tự và ký tự (0 đến 9, A đến Z, 24 ký tự, dấu chấm) Dòng tiêu thụ : Max. 32mA Kết nối tối đa : ∞ Nguồn cấp : 12-24VDC