Xi lanh điện servo

Xi lanh điện servo| Servo motor Electric actuator, là loại xi lanh điện có tích hợp sẵn động cơ servo khi giao hàng. Trọn bộ sản phẩm bao gồm xi lanh tích hợp sẳn động cơ và driver phát triển bởi TOYO. Minh Việt cung cấp sản phẩm chính hãng Xi lanh điện TOYO.

Xi lanh điện servo DGTH Series

DGTH Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của TOYO.

Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type.
Series Công suất động cơ tham chiếu (W) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
DGTH4 40 44 ±0.01 10 2 25 8 100 800
6 20 5 300
12 12 2 600
DGTH5 40 54 ±0.01 12 2 30 10 100 800
5 30 8.1 250
10 15 2.7 500
20 10 1.4 1000

*1 Tham khảo Catalog

Xi lanh điện servo DGTY Series

DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của TOYO.

Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type, tích hợp động cơ servo TOYO

Series Công suất động cơ tham chiếu (W) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
DGTY4 40 44 ±0.01 10 2 25 8 100 500
6 20 5 300
12 12 2 600
DGTY5 40 54 ±0.01 12 2 30 10 100 600
5 30 8.1 250
10 15 2.7 500
20 10 1.4 1000

*1 Tham khảo Catalog

Xi lanh điện Servo CGTH Series

CGTH Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của TOYO.

Xi lanh điện Servo CGTH

Series Size động cơ tham chiếu (mm) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Accuracy Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
CGTH3 25 30 ±0.005 Rolled C7 10 2 13.0 5.0 100 300
8 10.0 2.0 400
CGTH4 35 44 ±0.005 10 2 25.0 8.0 100 100
6 20.0 8.0 300
12 12.0 3.5 600
CGTH5 42 54 ±0.005 12 2 30.0 10.0 100 1050
5 30.0 10.0 250
10 15.0 5.0 500
20 10.0 2.5 1000
42 54 ±0.003 Ground C5 2 2 30.0 10.0 100 300
5 30.0 10.0 250
10 15.0 5.0 500
20 10.0 2.5 1000
*1 Tham khảo Catalog

Xi lanh điện Servo CGTY Series

DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của TOYO.

Xi lanh điện Servo CGTY

Series Size động cơ tham chiếu (mm) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
CGTY4 35 44 ±0.01 10 2 25 8 110 500
6 20 5 331
12 12 4 661
CGTY5 42 54 ±0.01 12 2 30 10 109 600
5 30 0.0 273
10 15 5.0 538
20 10 2.5 1102
*1 Tham khảo Catalog

 

Các series áp dụng tiêu chuẩn phòng sạch: 

CGCH Series – Integrated Linear Bearings Servo Cylinder – Slider Type For Clean Room Type