SỬ DỤNG KHÓA BẪY TRAPPED KEY INTERLOCKING TRONG LOTO LOCKOUT / TAGOUT

Lockout/Tagout (LOTO) là một phương pháp kiểm soát khu vực nguy hiểm trong an toàn máy móc được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động can thiệp và bảo trì quan trọng, đặc biệt là những hoạt động yêu cầu tháo dỡ máy hoặc loại bỏ các biện pháp giảm thiểu rủi ro để thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù LOTO là một phương tiện phổ biến để kiểm soát khu vực nguy hiểm và được yêu cầu cho nhiều nhiệm vụ theo quy định của OSHA tại Hoa Kỳ (xem OSHA 29 CFR 1910.147) nhưng trên thực tế, LOTO là một biện pháp kiểm soát hành chính hoặc thông tin để sử dụng, là lựa chọn cuối cùng trong hệ thống phân cấp của các điều khiển (xem tại đây để biết thêm thông tin về phân cấp các điều khiển).

khóa bẫy trapped key interlocking

Lockout/Tagout (LOTO) là gì, ứng dụng thực tế

LOTO dựa vào nhân sự để tuân thủ chính xác những gì đôi khi có thể là một quy trình phức tạp gồm nhiều bước nhằm cách ly và ngắt dừng các nguồn khu vực trước khi thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu.

Do quy trình phức tạp và đôi khi kéo dài này, nhân viên có thể bỏ lỡ các bước hoặc không tuân theo quy trình, vô tình hay cố ý. Trong hầu hết các thủ tục LOTO, không có gì đảm bảo rằng thủ tục sẽ được thực hiện chính xác mọi lúc, bất kể mức độ đào tạo được đào tạo hay mức độ đe dọa của hành động kỷ luật.

Việc sử dụng Khóa liên động Interlock bằng khóa bị mắc kẹt Trapped Key để nâng cao quy trình LOTO có thể mang lại sự an tâm cho cả nhân viên và cấp trên của họ rằng máy đã cách ly tất cả các nguồn và tất cả khu vực nguy hiểm được dừng ngắt chính xác trước khi có thể tiếp cận khu vực nguy hiểm, họ có thể yên tâm hơn nữa rằng quá trình này không thể đảo ngược khi có người đang làm việc trong khu vực.

ANSI/ASSE Z244.1 2016 (Phụ lục T) và BS 14100 (Điều 6.3.2) đều đề xuất tăng cường chương trình LOTO bằng khóa trapped key khi nó buộc quy trình, cung cấp liên kết cơ học giữa khóa truy cập bảo vệ guard access locks và bộ cách ly để giảm rủi ro do lỗi của con người có thể dẫn đến việc khởi động không mong muốn.

ANSI/ASSE Z244.1 giải thích 2 cách chính để cách ly nguồn khu vực bằng Khóa liên động Interlock khóa bị mắc kẹt.

 

 

đóng ngắt nguồn bằng khóa key switch có khóa bẫy trapper key
Đóng ngắt nguồn bằng khóa công tắc an toàn key switch có khóa bẫy trapped key

khóa bẫy trapped key interlocking

Phương pháp này sẽ hoạt động trên các thiết bị đủ nhỏ để cho phép khóa bẫy trapped key truyền động trực tiếp.

Ví dụ. một công tắc chìa khóa dùng cho nguồn điện hoặc chất lỏng trong đó chìa khóa chỉ được nhả ra khi nguồn ở vị trí tắt.

khóa bẫy trapped key interlocking

Cơ cấu cam và module khóa chốt bu lông

cơ cấu cam và module khóa chốt bu lông

Ứng dụng đối với các bộ phận quá lớn khiến chìa khóa bị kẹt có thể truyền động trực tiếp.

Ví dụ. Bộ Điều khiển Công tắc chỉ cho phép nhả phím khi tắt nguồn năng lượng hoặc sử dụng mô-đun bu-lông để trang bị thêm cho van ngắt kết nối hoặc van chất lỏng hiện có.

cơ cấu cam và module khóa chốt bu lông

Sau khi chìa khóa đã được giải phóng khỏi bất kỳ thiết bị cách ly nào trong số này, ổ khóa Lockout có thể được áp dụng trực tiếp vào thiết bị cách ly hoặc lên nắp trên lỗ khóa có thể được khóa móc đóng lại.

Trong các ứng dụng rất đơn giản, chìa khóa đã nhả có thể được sử dụng trực tiếp để mở khóa cửa liên động và truy cập vào khu vực nguy hiểm, biết rằng khi cửa mở, chìa khóa sẽ bị khóa trong ổ khóa liên động và do đó không thể sử dụng để bất / mở nguồn điện.

cơ cấu cam và module khóa chốt bu lông

Các hệ thống khóa liên động interlock nhiều vị trí

hệ thống khóa liên động

Các hệ thống phức tạp hơn sẽ có một đơn vị trao đổi khóa để lấy các khóa được giải phóng từ tất cả các bộ cách ly nguồn năng lượng. Chỉ khi tất cả các nguồn năng lượng đã được cách ly thì một hoặc nhiều khóa truy cập mới được giải phóng theo yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ.

Xin nhắc lại, khi bất kỳ cửa nào đang mở, các phím truy cập sẽ bị kẹt và không thể nhả phím cách ly nữa để bật nguồn cho đến khi mọi cửa đều đóng và khóa và chìa khóa sẽ được trả lại thiết bị trao đổi.

Có thể thêm logic phức tạp hơn vào hệ thống khi cần nhiều bước hơn

khóa bẫy trapped key interlocking

Ví dụ:

  • Nguồn điện thủy lực có thể yêu cầu cả cách ly và sau đó thoát nước bằng cách khóa van xả trước khi có thể tiếp cận một cách an toàn, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng tuần tự các phím.
  • Máy có thời gian ngừng hoạt động có thể vẫn nguy hiểm trong một thời gian sau khi cách ly, có thể kết hợp bộ cảm biến EMF đảo ngược hoặc trễ thời gian để tạo ra độ trễ giữa cách ly nguồn và tiếp cận không gian nguy hiểm. (Xem bài viết tại đây để biết thêm thông tin về việc kết hợp đơn vị đo thời gian vào LOTO).
  • Khi cần sử dụng toàn bộ cơ thể để vào khu vực nguy hiểm, một hoặc nhiều chìa khóa an toàn (hoặc nhân viên) có thể được tích hợp vào hệ thống để ngăn nhân viên bị mắc kẹt bên trong – trong khi họ có chìa khóa an toàn trên người thì cửa không thể khóa được và do đó không thể nhả phím cách ly để bật lại năng lượng nguy hiểm.

Tài liệu tham khảo: BS 14100:2020, ANSI/ASSE Z244.1 2016