Băng nhãn in

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

 • Băng nhãn in LM-TP312Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP312Y MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP312Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 12 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP312W MAX

  Băng nhãn in LM-TP312W MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP312W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 12 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP309Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP309Y MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP309Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305W MAX

  Băng nhãn in LM-TP309T MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP309T dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trong suốt CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP309W MAX

  Băng nhãn in LM-TP309W MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP309W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP305Y MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP305Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305W MAX

  Băng nhãn in LM-TP305W MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP305W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP509Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP509Y MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP509Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-550A / LM-550E HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP305T MAX

  Băng nhãn in LM-TP305T MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP305T dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trong suốt CHIỀU RỘNG: 5 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-390A, LM-380EZ và các đời máy cũ hơn HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP512Y MAX

  Băng nhãn in LM-TP512Y MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP512Y dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Vàng CHIỀU RỘNG: 12 mm CHIỀU DÀI: 8 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-550A / LM-550E HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP512W MAX

  Băng nhãn in LM-TP512W MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP512W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 12 mm CHIỀU DÀI: 16 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-550A / LM-550E HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản
 • Băng nhãn in LM-TP509W MAX

  Băng nhãn in LM-TP509W MAX

  TÊN SẢN PHẨM: Băng nhãn in LM-TP509W dùng cho máy in ống lồng đầu cốt MAX DÒNG: LM-TP LOẠI: Băng nhãn in MÀU: Trắng CHIỀU RỘNG: 9 mm CHIỀU DÀI: 16 m/pc ỨNG DỤNG: Sử dụng cho máy in đầu cốt LM-550A / LM-550E HÃNG SẢN XUẤT: MAX – Nhật Bản