Quản lý bộ nhớ trình ghi dữ liệu DataNet

Trình ghi dữ liệu DataNet là một trong những phần mềm quan trọng giúp bạn lưu lại mọi dữ liệu đo đạc được trên các thiết bị nhiệt kế tự ghi. Nó được coi như bộ não của hệ thống phân tích dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm… mà bạn cần đo lường – phân tích hay thống kê. Giúp bạn đồng bộ và đơn giản hóa khâu đo lường môi trường một cách hiệu quả.

Quản lý bộ nhớ trình ghi dữ liệu

Tất cả các bộ ghi dữ liệu DataNet hoạt động bằng cơ chế bộ nhớ tuần hoàn. Khi bộ nhớ ghi đầy, trình ghi sẽ không ngừng ghi dữ liệu. Nó sẽ tiếp tục bằng cách ghi lên các mẫu đầu tiên được ghi vào bộ nhớ của trình ghi.

Vì DataNet là một hệ thống giám sát trực tuyến, dữ liệu của bộ ghi thường xuyên được truyền đến Bộ nhận, vì vậy mọi mẫu bị xóa sẽ được ghi lại một cách an toàn vào các thư mục tệp dữ liệu DataNet.

Tính năng nổi bật của Fourtec

Tình huống duy nhất mà dữ liệu có thể bị xóa là nếu Bộ nhận ngoại tuyến trong một khoảng thời gian dài hơn Thời gian ghi của trình ghi dữ liệu (như hiển thị trong hộp thoại Thiết lập). Thời gian ghi cho biết bộ ghi có thể ghi dữ liệu trong bao lâu cho đến khi bộ nhớ đầy. Trong trường hợp này, bộ nhớ ghi sẽ đầy và do cơ chế tuần hoàn, bắt đầu xóa các mẫu được ghi đầu tiên. Bất kỳ mẫu nào không được truyền đến máy tính sẽ bị mất vĩnh viễn. Cần phải lưu ý rằng kịch bản này rất khó xảy ra.

Tải xuống dữ liệu

Nếu trình ghi đang được sử dụng như một thiết bị độc lập, bạn sẽ phải kết nối nó với máy tính qua USB để tải dữ liệu vào phần mềm.

  1. Kết nối trình ghi nhật ký với PC và đi tới Thiết bị> Phát hiện Thiết bị trong menu chính.
  2. Quá trình tải xuống dữ liệu sẽ tự động bắt đầu. Để tải xuống dữ liệu theo cách thủ công, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng trình ghi và chọn Tải xuống dữ liệu.
  3. Xem dữ liệu đã tải xuống bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trình ghi.